Map

Evoke Bistro

9962596664

5/360, 2nd Floor, Rajiv Gandhi Salai, OMR, Okkiyam, , Okkiyam Thoraipakkam | Chennai - 600096.

Happy Hours

1 pm to 7 pm